Over ons

R.K. Jeugdvereniging de Vonk is in september 1957 opgericht door de broeders en pastoor Janssens van parochie St. Anna in Helmond. Doel was om de jeugd uit de buurt (‘de Oliemolen’) een bezigheid te geven in de eigen omgeving. De letters van de VONK stonden en staan nog steeds voor:

Vorming

Ontwikkeling

Nijverheid

Kunstzin

De eerste bijeenkomsten waren in de pastorie van de St. Annakerk, boven de sacristie.  Nadat het buurthuis gebouwd is, zijn we daar naartoe verhuisd voor onze activiteiten.

Het buurthuis is nog steeds de lokatie waar wij onze bijeenkomsten hebben. Zie ook hier.

Wanneer uw kind graag lid wil worden van onze vereniging maar u heeft het financieel moeilijk dan kunt u bij de Stichting Leergeld een aanvraag doen voor een bijdrage in het lidmaatschapsgeld.

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en het secretariaat: A. v. Cuijk, S. de Beer en P. Bos.

Onze Teamleiders

Rakkertjes:

Mary-Ann en Sandra

Iedere week komt of Demi of Simone helpen bij de Rakkertjes

Angels:

Annemarie, Petra en Petra

Iedere week komt of Demi of Simone helpen bij de Angels

Junioren:

Henry en Joep

Rowans en Gipsy’s:

Annemarie en Joris

Meld je ook aan